All Content
Back to top
Loading...

A compromised developmental trajectory of the infant gut microbiome and metabolome in atopic eczema

A compromised developmental trajectory of the infant gut microbiome and metabolome in atopic eczema

Author(s): Ta, Le Duc Huy ,Chan, James Chun Yip ,Yap, Gaik Chin ,Purbojati, Rikky W.,Drautz-Moses, Daniela I.,Koh, Yanqing Michelle ,Tay, Carina Jing Xuan ,Huang, Chiung-Hui ,Kioh, Dorinda Yan Qin ,Woon, Jia Yun ,Tham, Elizabeth Huiwen,Loo, Evelyn Xiu Ling,Shek, Lynette P. C.,Karnani, Neerja,Goh, Anne,Van Bever, Hugo P. S.,Teoh, Oon Hoe,Chan, Yiong Huak,Lay, Christophe,Knol, Jan,Yap, Fabian,Tan, Kok Hian,Chong, Yap-Seng,Godfrey, Keith M.,Kjelleberg, Staffan,Schuster, Stephan C.,Chan, Eric Chun Yong and Lee, Bee Wah
Reference: Gut Microbes (2020), 12: e1801964-2