All Content
Back to top
Loading...

A cyclic di-GMP–binding adaptor protein interacts with a chemotaxis methyltransferase to control flagellar motor switching

A cyclic di-GMP–binding adaptor protein interacts with a chemotaxis methyltransferase to control flagellar motor switching

Author(s): Xu, Linghui,Xin, Lingyi,Zeng, Yukai,Yam, Joey Kuok Hoong,Ding, Yichen,Venkataramani, Prabhadevi,Cheang, Qing Wei,Yang, Xiaobei,Tang, Xuhua,Zhang, Lian-Hui,Chiam, Keng-Hwee,Yang, Liang and Liang, Zhao-Xun
Reference: Science Signaling (2016), 9: ra102
Research Cluster(s): Biofilm Biology Cluster