All Content
Back to top
Loading...

Antibody neutralization of microbiota-derived circulating peptidoglycan dampens inflammation and ameliorates autoimmunity

Antibody neutralization of microbiota-derived circulating peptidoglycan dampens inflammation and ameliorates autoimmunity

Author(s): Huang, Zhenxing,Wang, Jianhe,Xu, Xiaoli,Wang, Haishan,Qiao, Yuan,Chu, Wern Cui,Xu, Shengli,Chai, Louis,Cottier, Fabien,Pavelka, Norman,Oosting, Marije,Joosten, Leo A. B.,Netea, Mihai,Ng, Carol Yee Leng,Leong, Khai Pang,Kundu, Parag,Lam, Kong-Peng,Pettersson, Sven and Wang, Yue
Reference: Nature Microbiology (2019), 4: 766-773
Research Cluster(s): Biofilm Biology Cluster