All Content
Back to top
Loading...

Rhodamine-modified upconversion nanophosphors for ratiometric detection of hypochlorous acid in aqueous solution and living cells

Rhodamine-modified upconversion nanophosphors for ratiometric detection of hypochlorous acid in aqueous solution and living cells

Author(s): Zhou, Yi,Pei, Wenbo,Wang, Chenyuan,Zhu, Jixin,Wu, Jiansheng,Yan, Qinyu,Huang, Ling,Huang, Wei,Yao, Cheng,Loo, Joachim Say Chye and Zhang, Qichun
Reference: Small (2014), 10: 3560-3567